WYSTAWCY
MEDIA
businesswoman-250x250_green

Marta Gardziewicz-Halczuk

PROJECT DIRECTOR

kom. (+48) 532 463 267
mgardziewicz@fairexpo.pl

businesswoman-250x250_green

Karina Zdaniuk

OBSŁUGA MEDIÓW

kom. (+48) 606 804 342
kzdaniuk@fairexpo.pl

DZIAŁ TECHNICZNY
businessman-250x250_green

Radosław Szostak

PION TECHNICZNY